ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Съгласно заповед № РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“, се изменя Графика на семестриални изпити за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. с курсанти и студенти от ВВВУ „Г. Бенковски“, в частта му за провеждане на семестриални изпити с военнослужещи задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и студенти задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ (магистър) на 03 и 04.12.2022 г., като се определя място за провеждането им в Изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) - Плевен с адрес гр. Плевен, ул. Цар Самуил №56.

 

 Заповед№ РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“

 График за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,БАКАЛАВЪР“ ЗФО от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ в изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) – гр. Плевен

 График за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,МАГИСТЪР“ ЗФО от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ в изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) – гр. Плевен

Алокация на Изнесен комплекс за авиационно обучение(ИКАО) - Плевен с адрес гр.Плевен, ул. Цар Самуил №56.