ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

Удължава се срока на онлайн формата на обучение със студентите редовна и задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ до 3 април 2022 г.
Семестриалните занятия и изпити в присъствена форма на обучение със студентите от ВВВУ „Георги Бенковски“ се подновяват от 4 април 2022 г.