Професионалният сержантски колеж – ВВС към ✈ВВВУ „Георги Бенковски“ завърши зимната сесия с курс „За военно звание „Старшина“

👮17 (седемнадесет) военнослужещи от формирования на ВВС се включиха в курс  „За военно звание „Старшина“.
  📚Изучаваните дисциплини в хода на курса са разделени в три модула: Военно-лидерска подготовка, Военно професионална подготовка и Комплексна подготовка.
🔰Целите на обучението бяха:
 доразвиване на специфичните лидерски умения в армейската среда;
 повишаване на знанията по нормативните документи и международното хуманитарно право;
 подобряване на уменията за общуване във военна среда, изказване пред аудитория и ръководене на служебно събиране;
 организиране и ръководене на учебния процес в поверената им войскова единица, съгласно изискванията на регламентиращите документи.
🔵И вторият курс от зимната сесия на Професионалния сержантски колеж- ВВС премина през два етапа. 
Първият етап, за времето от 25.01.2021г. до 05.02.2021г. се проведе в електронна среда. За този период специализантите преминаха теоретични и методически занятия по Военно-лидерска подготовка, Правна подготовка, Военна психология, Етика и естетика, Огнева подготовка и Педагогика и методика на обучението. 
Вторият етап се проведе за времето от 08.02.2021г. до 19.02.2021г., през който специализантите преминаха практически и методически занятия.
✅Трудностите в работата на инструкторите в ПСК не попречиха за изпълнението на основната им задача - обучението на специализантите. Много добрите и отлични резултати постигнати на теоретичните и практическите изпити показват добрата подготовка, което е следствие на задълбочената и методически правилна последователна работа, както на командването така и на инструкторския състав на ПСК.
🏆Специализантите постигнаха общ успех от обучението Много добър 4.92, с 🥉Добър успех – 1 ,с 🥈Много добър успех – 14 и с 🥇Отличен успех – 2.
👮Заместник - Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев и офицерски кандидат Любен Василев - Директор на Професионалния сержантски колеж връчиха удостоверенията за успешно завършване на курс  „За военно звание „Старшина“.
🔵Полковник Колев очерта перспективите за развитие на Професионалния сержантски колеж на Военновъздушните сили в контекста на новата визия за подготовка на кадри за Българската армия , програма 2032. Командването ще приеме мненията и предложенията за подобряване програмите и процеса на обучение, който е много динамичен.
🏆Двамата отличници на курса, служещи в Божурище  получиха и грамоти за постиженията си. Старши сержант Десислава Василева от в.ф. 34630 е с успех  Отличен 5,67 , а старши сержант Кирил Христов от в.ф. 54320 постигна успех Отличен 5,53.
✅След традиционната обща снимка – емоционална раздяла и думи на благодарност към преподавателите инструктори !
👮‍♀️Навлизането в армията на жени се оказа стимулиращо и мобилизиращо и за мъжете както при обучението, така и при изпълнението на професионалните отговорности!
✅В Колежа започва подготовката за следващия курс през май месец.