ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за КАНДИДАТИТЕ за ОБУЧАЕМИ (КУРСАНТИ и СТУДЕНТИ) във ВВВУ „Георги Бенковски“

Подаването на документи за кандидатстване за курсанти и студенти във ВВВУ“Георги Бенковски“ СЕ УДЪЛЖАВА до 26.06.2020 г.

Кандидатите да представят / да качат в профилите си на сайта на ВВВУ "Георги Бенковски" сканирани своите дипломи за завършено средно образование до 10.07.2020 г. 

Балообразуване ще се извърши в периода от 13.07. 2020 г. до 21.07.2020 г.

Комисията за прием на курсанти ще заседава на 22.07.2020 г. 

Общообразователният тестизпита по английски език и психологическата оценка (пригодност) ще се провеждат онлайн.

Кандидатите ще провеждат изпит, след като с тях се свърже наш представител и бъде уточнена дата за провеждането на изпита. 

Изпитите ще се провеждат на групи от по 10 - 15 кандидата за общообразователния тест  и изпита по английски език, а психологичната оценка (пригодност) ще се провежда на групи от по 5 кандидата.

Датите за полагане на изпити от кандидатите за курсанти и студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“ са представени в приложената към съобщението таблица.