Изпит по "Физическа подготовка" ще се проведе на 11.06.2021 година за студенти от класни отделения 887р, 030р, 781р и 780р

Изпит по "Физическа подготовка" ще се проведе на 11.06.2021 година, както следва:

- за класни отделения 887р, 030р и 781р- от 10:30 ч до 11:30 ч

-за класно отделение 780р- от 11:30 ч до 13:30 ч

Телефон за контакти Капитан Атанас Генчев- 0879/137 670