ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ „ Георги Бенковски“

На основание заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-791/17.12 .2021 г. , студентите преминават в присъствена форма на обучение от 4.01.2022 г.
Занятията и семестриалните изпити със студенти – редовно и задочно обучение се провеждат в съответствие с изискванията на заповедта на министъра на здравеопазването на Република България № РД-01-974/26.11.2021 г. – т.е. при спазване на всички противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 .
При явяването си на занятия или изпит студентите трябва да представят сертификат или антигенен тест.
Тези, които поради заболяване или са под карантина и не могат да се явят на изпит , след подаване на заявление ще им бъде определена нова дата на изпит.