ВВВУ „Георги Бенковски” стартира ОНЛАЙН ПРИЕМ на курсанти и студенти

С цел облекчаване на условията за прием на курсанти и студенти, екип от ВВВУ „Георги Бенковски” подготви и започна реализацията на платформа за онлайн провеждане на приемни изпити

Първите кандидат-курсанти и студенти, които трябваше да се явят на изпит през месец март и поради наложената карантина не можеха да се явят, направиха това този уикенд - онлайн. Те са от цялата страна.

Кандидатите работиха по общообразователния тест и теста по английски език в специално разработена онлайн среда. Системата автоматично проверява, оценява и класира кандидатите по резултатите към момента. Изпитът се наблюдава и записва в реално време чрез използване на платформа за провеждане на видеоконферентни разговори.

През седмицата ще се проведе тест и интервю за оценка на психологическата пригодност на кандидат- курсантите.

Кандидатите за обучение по 6 авиационни военни специализации за курсанти и по 4 инженерни специалности за студенти могат да заявят желанието си и да кандидатстват онлайн. Попълването на електронния формуляр за кандидатстване за обучение като курсант отнема само 20 минути.

Системата за дистанционно обучение на курсанти и студенти ОКС "Бакалавър" и "Магистър" се подготвя под ръководството на Заместник-началника/Заместник-ректора по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски” подполковник доц. д-р инж. Асен Маринов.

Конкретната разработка на системата за електронен прием е дело на инж. Мариян Апостолов /бивш възпитаник на Училището/ и капитан инж. Николай Кънчев - асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“.

Първият онлайн кандидат-курсантски и студентски изпит в новото летоброене на ВВВУ „ Георги Бенковски” бе реализиран от екип на отделение Учебна и научна дейност" с началник подполковник Димитър Димитров – капитан Георги Кръстев и старши експертите Красимира Йолова и Стоян Стоянов.

В условията на извънредно положение и карантина срокът за предварителния прием е УДЪЛЖЕН до 29 май 2020 г. Кандидатите, преминали през първите изпитни тестове ще се явят на задължителните изпити по физическа подготовка и медицински прегледи след отмяната на противоепидемиологичните мерки.

Следете страницата ни във фейсбук и нашия уеб-сайт, за да се информирате своевременно.

Валя Минкова
Старши експерт  връзки с обществеността
0884 670 146