🌀Висше Военновъздушно Училище „Георги Бенковски“ и 🌀Висше Училище по Телекомуникации и Пощи сключиха меморандум за сътрудничество

🔴Ректорите на двете висши училища бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р Миглена Темелкова потвърждават стремежа за сътрудничество и партньорство чрез разнообразни по форма, съдържание и практически резултати учебни и научни дейности в името на съвременните изисквания към висшето професионално образование.
🌀Ще се реализират интердисциплинарни дейности в областта на професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и на професионално направление 3.7 „Администрация и управление”.
🔴Меморандумът предвижда партньорство както между преподавателските и научни екипи , така и интересни начинания между студентите и курсантите от двете училища