ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Започват учебните занятия на студентите в задочна форма на обучение ОКС "Магистър"

Със заповед на началника на ВВВУ "Георги Бенковски" студентите задочна форма на обучение, образователно - квалификационна степен "магистър" са записани, считано от 03.10.2020 г.

Студентите започват учебни занятия на 03.10.2020 г. (събота), като е необходимо да се явят пред портала на ВВВУ "Георги Бенковски" до 08:00 ч. Преподавател от катедрата ще посрещне студентите и ще организира началото на занятията.