ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща Ликвидационна семестриална зимна изпитна сесия за учебната 2020/2021 г.

 

На вниманието на курсантите и студентите в редовна форма на обучение от Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”! Напомняме Ви, че:

1.  Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за курсантите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г. – присъствено.

2.  Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г. – онлайн в електронната платформа на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Обучаемите да влязат във връзка с преподавателите по съответните дисциплини за уточняване на подробности!