ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Увеличаване на местата и класиране за РЕДОВЕН ПРИЕМ по военни специализации

На 22.07. 2020 г. (сряда) от 10.00 часа в Конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия ще заседава комисия за РЕДОВЕН прием на курсанти. 

Поради големия интерес на кандидати към специализациите, по които се провежда обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“, се увеличи броя на местата по специализациите. 

Местата, за които ще се приемат кандидати за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ са, както следва:
- за специализацията „Летец-пилот“ – 3 места;
- за специализацията „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ – 5 места;
- за специализацията „Авиационно въоръжение“ – 1 място;
- за специализацията „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 1 място;
- за специализацията „Летищно осигуряване“ – 1 място;
- за специализацията „Навигационни, комуникационни и информационни системи“ – 1място

Уважаеми кандидат-курсанти,
Ако сте подали документи за кандидатстване във ВВВУ „Г. Бенковски“  в рамките на кампанията за РЕДОВЕН ПРИЕМ ( до 26.06.2020 г.) положили сте всички изпити (общообразователен тест, тест по английски език, изпит за физическа годност, психологическа пригодност, и сте преминали медицински преглед), и Вашият бал е по-голям от 21, заповядайте на 22.07.2020 г. в 09. 30 часа пред портала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия.  

За да заемете място в дадена специализация е необходимо да представите оригинал на  дипломата за завършено средно образование.