✈️Завърши първият теоретичен курс за летателно обучение

✈️Двама офицери и десет курсанта от ВВВУ „Георги Бенковски“, както и осем граждани успешно завършиха пилотния теоретичен курс на Одобрената Организация за Обучение „Димитър Списаревски“ за любител-пилоти.
✈️Теоретичния курс бе с продължителност от 10 седмици. 
✈️По време на курса, обучаемите получиха знания по основополагащи дисциплини като въздушно право, човешки фактор, метеорология и комуникации.
✈️ Както и специфичните  знания по принципи на полета, оперативни процедури, характеристики на въздухоплавателните средства и планиране на полет, общи познания за въздухоплавателните средства и навигация.
✈️След успешно положените тестове по всички учебни дисциплини  курсистите получиха свидетелство за преминат курс по теоретично обучение и препоръка, която е с валидност 12 месеца от Одобрената Организация за Обучение „Димитър Списаревски“. 
✈️Свидетелството е необходимо условие за допускане до 9 (девет) теоретични изпита, които курсистите ще положат през април месец в Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на базата на изучените дисциплини в теоретичния курс. 
✈️След полагането на първия изпит пред ГД „ГВА“, останалите осем трябва да бъдат завършени в рамките на 18 месеца.
✈️Успешното преминаване на изпитите пред ГД „ГВА“ за проверка на теоретичните познания е условие за получаване на свидетелство за успешно завършено обучение за „Курс за любител пилот на самолет PPL(A)“.
 ✈️Обучаемите могат да започнат практическо летателно обучение, което трябва да бъде завършено в срок до 24 месеца.
✈️Участниците в пилотния теоретичен курс за любител-пилоти на самолет получиха свидетелствата си на специална церемония от полковник Деан Николов - началник на Център „Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“, в присъствието на Свилен Пъшев – началник на сектор „Одобрена Организация за Обучение“.