Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ представи новоназначени военнослужещи

Месец  юли е месецът на кадровите промени !
Командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ в лицето на бригаден генерал Юлиян Радойски приветства с добре дошли в екипа на Училището подполковник Деан Николов, капитан Иван Иванов, мл. серж. Елица Височкова, ст. серж. Ивайло Николов, които са назначени на  вакантни длъжности в структурни звена  на учебната и логистична дейност. 
Капитан Андриан Пелев е повишен в по-горно офицерско звание „майор“ и поема нови ръководни отговорности.
На всички, които приеха нови предизвикателства в други сродни армейски структури пожелаваме успех и достойно представяне! Да не забравят времето, в което са били част от семейството на ВВВУ и следата, която са оставили в най-новата му история !