✈️Авиацията – възможност за раздвижване на „замръзналия“ фронт

✈️Това бе темата на встъпителната лекция, която заместник началникът по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“ полковник доцент д-р инж. Асен Маринов  изнесе пред първокурсниците курсанти, два дни след като прекрачиха портала.
✈️Разбираем интерес предизвика увлекателно  поднесения историко-аналитичен обзор за появата на авиацията и използването й в театъра на военните действия. И усилията, които трябва да положат тези, които ще усвояват тайните на авиационната наука, която все повече гледа към Космоса.
 ✈️Обучаемите бяха запознати с организацията на учебния процес и живот в училището като основа за бъдещото им развитие като офицери. Субординацията при решаването на различните кризисни ситуации, които могат да възникнат в процеса на общуване.
 ✈️Запознаването с историята на военната ни авиация ще продължи с посещение на музея  и запознаване със самолетите и авиационна техника, съхранявани във ВВВУ.✈️