Оцеляването-част от практическата подготовка на курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски”

Първокурсниците курсанти от ВВВУ „ Георги Бенковски” проведоха двудневен курс по „Оцеляване” в района на училището и на местността на землището на гр. Долна Митрополия.

Ръководителят на курса, полковник доц.д-р Мануш Христов споделя, че двата  модула така са структурирани, че курсантите да придобият представа, знания и практически умения за оцеляване и живот в полеви условия. 

Първият модул  предвижда живот в полеви условия, ориентиране и приспособяване към околната среда. Осъществени са занятия по изготвяне на заслон и убежища , приготвяне на храна в полеви условия, движение и ориентиране на местността, оказване на първа медицинска помощ и евакуиране на ранен.Модула завършва с маскиране и сигнали за управление, а финалът за  деня-развръщане и оборудване на лагер с подръчни материали.

По време на втория модул се изпълнява практическа задача на тема :”Търсене и спасяване на екипаж , претърпял бедствие във вражеска среда”.

Първокурсниците са се справили добре с планираните предизвикателства в курса по оцеляване благодарение и на ангажираните 24 военнослужещи  от командно-инструкторския  и осигуряващ състав.

Учебната програма предвижда още едно занятие в трети курс за летците и в  четвърти курс за курсантите инженерен профил.


Валя Минкова