ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на подаването на документи за прием на курсанти

Уважаеми кандидат-курсанти, 
от 12.00 часа на 26.06.2020 г. спира регистрацията и приема на документи за курсанти до приключване работата на комисията за ранен прием

Следете сайта на училището за актуална информация относно приема по специализации.