✈️ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

✈️На 22 август започна учебната 2022/2023 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“.
✈️Началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски, в присъствието на командно-преподавателския и административен състав приветства новия 76-ти випуск. В словото си отбеляза, че в сложната геополитическа обстановка , предизвикателствата и пред военно-образователната система са сериозни, но и амбициращи всички за търсене на най-добрите решения.
Увеличава се броят на курсантите първокурсници, обявени са и допълнителни места за прием. Усъвършенствани са учебните планове. Подобрява се  материалната база.
✈️Бригаден генерал Радойски представи членовете на командването на училището на първокурсниците.
✈️Заместник-началникът по учебната и научна част полк. доц. д-р Асен Маринов обяви на новия випуск първите идеи за равен старт –входящ  тест по математика и есе за очакванията на обучаемите за учебната и професионалната им реализация.
✈️Личният състав бе запознат и със заповедта на началника на ВВВУ за повишаване в звание и преминаване в следващ курс на обучение на курсантите от втори, трети и четвърти курс.
✈️Повишени в звание „сержант“ са три военнослужещи жени. 
✈️На двама военнослужещи е присвоено звание „младши сержант“ и са преназначени в длъжност.
✈️Специално внимание бе отделено на заповедта на министъра на отбраната № ОХ- 743 от 12.08.2022 г. относно забраната за употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещи.
✈️Започнаха занятията със студентите и кадетите от Професионалния сержантски колеж редовно и задочно обучение. 
✈️Успешна, творческа и благодатна да е новата учебна 2022/ 2023 година за над ✈️300 обучаеми в авиационната Алма матер, техните преподаватели, командири и административния състав!