✈️ИЗБОР НА НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 🔴 ОБЩО СЪБРАНИЕ

✈️През януари 2024 г. изтича четири годишният мандат на ръководните органи на ВВВУ „Георги Бенковски“.
✈️Началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски със своя заповед РД-03-784/ 07.12.2023 г. регламентира организирането  на избори на нови ръководни органи.
✈️На 04.01.2024 г. се проведе Общото събрание на ВВВУ „Георги Бенковски“ , което бе ръководено от неговия досегашен председател доцент д-р инж. Даньо Лалов и премина при следния дневен ред:
🔴1. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
🔴2. Избор на Контролен съвет на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
🔴3. Определяне на числеността и членовете на Академичния съвет на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
✈️Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 20, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Общото събрание избира председател и заместник-председател от хабилитираните членове. 
С тайно гласуване бяха избрани :
🔴 председател на Общото събрание –  доцент д-р инж. Георги Станчев;
🔴 заместник-председател на Общото събрание – подполковник доцент д-р инж. Мартин Камбушев.
✈️Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование,  Общото събрание избира председател и заместник-председател и членове на Контролния съвет на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ . 
С тайно гласуване членовете на Общото събрание избраха :
🔴 председател на Контролния съвет – доцент д-р  Милен Митков;
🔴 заместник-председател на Контролния съвет – доцент д-р инж. Стойко Стойков;
🔴 член на Контролния съвет -  курсант старши сержант Ивана Христова.
✈️Общото събрание на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, на основание чл. 29, ал. 1, т. 5 от Закона за висшето образование и чл. 20,  т. 3 от Правилника за устройство и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и проведено тайно гласуване, определи числеността на Академичния съвет да е 26 члена, от които 15 - хабилитирани, 7 - нехабилитирани преподаватели и 4 обучаеми и избра предложените членове. 
🔴Председател на Академичния съвет и член по право на Академичния съвет на ВВВУ „Георги Бенковски“ е бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.