ВВВУ „ Георги Бенковски” посрещна новия випуск курсанти и кадети


Първият випуск курсанти и кадети след възстановяването си прие ВВВУ „ Георги Бенковски“.
40 курсанти ще се обучават в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по шест специализации: Летец-пилот, Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение),Летателни апарати и авиационни двигатели, Летищно осигуряване, Авиационно въоръжение, Навигационни, комуникационни и информационни системи.
     На 23 август момичета и момчета от 11 града прекрачиха портала на ВВВУ „ Георги Бенковски“, за да овладяват авиационните професии. Най- много са от Плевен , следвани от Пловдив , София , Ямбол, Русе ,Ловеч, Хасково, Добрич, Пазарджик, Враца и Велико Търново.
     Началниците на катедрите от факултет „Авиационен „ запознаха придружаващите ги родители и самите тях с основните приоритети в обучението им през следващите 4-5 години. 
     Курсантите подписаха и договорите си за военна служба .
     На 24 август заедно с първокурсниците в общия строй на Училището бяха и 39 кадети за начало на обучението си по специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ –редовно обучение и  „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции „- задочно обучение.

Началникът на ВВВУ „ Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски поздрави  новоприетите курсанти и кадетите от Професионалния сержантски колеж и представи командването на Училището.
Емоционални поздрави отправиха към бъдещите офицери Янислава Симеонова- майка на двама възпитаници на ВВВУ , полк.. доц. д-р Димитър Димитров - Началник Катедра „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“, к-т Борислав Иванов – специализация „Летец-пилот“.
Първокурсниците и кадетите си направиха снимка с командването пред паметника на Георги Бенковски.
Курсантите от втори до пети курс бяха повишени в звание.
За всички започна редовния учебен процес. Учебната 2020/2021 г. ще бъде открита официално на 29 септември след приключване приема и на студентите .
Курсантите от първи курс ще положат клетва на 2 –ри октомври.