Дати за предварителен тест ALCPT за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език

ВВВУ "Георги Бенковски", обявява дати за предварителен тест ALCPT, за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език както следва:

- 03.09.2020 г. (редовна дата), 13:30ч., ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, учебен корпус А, зала А-503;
- 09.09.2020 г. (резервна дата), 13:30ч., ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, учебен корпус А, зала А-503.

Краен срок за подаване на рапорти / заявления: до 15.08.2020 г.