🍀Курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ участваха в международна конференция

🍀Тематиката на 7-мата Международна научна конференция „Екологичното инженерство и опазване на околната среда“, която се проведе от 30.09.2021 до 3.10.2021 . предизвика интереса и на курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.
🍀Организаторите от Националната Асоциация за екологично инженерство и опазване на околната среда и Института за космически изследвания и технологии към БАН приеха с интерес участието на млади изследователи от военно училище.
🍀Темите, които презентираха курсантите сержант Йоанна Данева -„Екосистема и биоразнообразие“, старши сержант Радостин Павлов -„Възобновяеми източници на енергийни биогорива-соларни панели“ и старши сержант Ивайло Захариев- „Космически технологии за оценка състоянието на околната среда“ бяха оценени високо от опитните хабилитирани участници в събитието.
🍀Представителите на ВВВУ „Георги Бенковски“ получиха дипломи за най- добри презентации и мотивиращите оценки на чл.кор. проф. Христо Найденски от Института по микробиология към БАН и проф. Пламен Ангелов от ИКИТ-БАН.
🍀В престижния международен форум са участвали учени от Русия, Украйна, Китай, Алжир, Кипър , Италия , Белгия.