Приключи първият етап от предварителния прием на курсанти за ✈️ „ Георги Бенковски“

На основание заповед ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са заявени🔴 54 места за прием на граждански лица във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по🔴 5 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2021/2022 година.
 ✅До мандатната комисия достигнаха 27 момичета и момчета, от които 26 изявиха предпочитанията си за обучение по петте специализации.
✅Членовете на комисията са впечатлени от добрите резултати показани по време на приемните изпити – бал, доближаващ се до максималния. 
🔵Две от специализациите:”Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Летищно осигуряване (Логистика на ВВС)“ са попълнени.
✈️Проблем при подбора за „Летец-пилот“ в последните години се оказва здравословното състояние на кандидатите и стриктното спазване на изискванията от страна на Авиолекарската комисия. Така е и тази година 
🔵За нуждите на Министерство на отбраната незаети след първия прием са 14 места и 3 за нуждите на МВР / летец- пилот на хеликоптер /.
✅Незаети са 3 места за  „Ръководител на въздушното движение“ , 3 места за специализация „Авиационни, електроприборни и автоматични системи“ и 5 за „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“.
🔵От 11.03.2021 г. до 29.04.2021 г. продължава вторият етап на ранния прием за курсанти. Документи могат да се подават във ВВВУ „Георги Бенковски“, военните окръжия и на електронната платформа на сайта на училището - http://www.af-acad.bg/cadets_admission