Академичната учебна година във ВВВУ „Георги Бенковски“ започна


В първите два випуска на възроденото ВВВУ – „Випуск 2024“ и „Випуск 2025“ са приети 41 курсанти/почти двойно в сравнение с миналата учебна година/ , от които 6 девойки .
Курсантите ще се обучават по 7 специализации . Те идват в авиационната Алма матер от 12 града. Най-много са от Плевен – 12 , следвани от Пловдив- 9 , София , Ямбол. Хасково и Враца се представят с по едно момиче.
Студенти ОКС „Бакалавър“-редовна и задочна форма на обучение  ще се обучават в 4 специалности , а в задочна форма  студенти
ОКС „ Магистър“ ще надграждат знанията си също по 4 специалности.
Професионалният сержантски колеж прие кадети по две специалности.
Командването на ВВВУ „ Георги Бенковски“ отличи петима преподаватели , които са оставили трайна диря в най-новата история на Училището и се разделят с активната преподавателска дейност.
   ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ ДОДЕВ – 48 години в авиацията – от курсант до Декан на факултет 
„ Авиационен“,преподавател по основни дисциплини от теория на авиационните двигатели
ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. ТЕНЧО КОСТОВ – 49 години в авиацията – от курсант до два мандата заместник декан на факултет „Авиационен“ , преподавател по дисциплини от областта на  радиоелектрониката
ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. СТОИМЕН КАРЕМОВ –летец-пилот 1 клас с 3000 ч. нальот , командир на ескадрила , 49 години преподавателска дейност по дисциплини в областта на тактика на ВВС и родовите войски
ДОЦЕНТ Д-Р ДОНКО ОБРЕШКОВ – с 49 години в авиацията – от старшина –школник до преподавател по физика , чийто обучаеми достойно представят Училището на олимпиади по физика
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ Д-Р ИНЖ.САШКА ИВАНОВА – 40 години преподавател в Училището по основни дисциплини от теория на комуникационната техника
                     Към преподавателския екип на ВВВУ „Георги Бенковски“ се присъединиха  9 нови преподаватели.
           В Департамент „Природни и хуманитарни науки“ това са главен асистент Милен Митков, асистентите Павлин Цонев и Иван Бенков , преподавателките  Маргарита Гаврилова и Валя Цветанова.
           Асистентите Асен Вълов и Мануш Никифоров са новите попълнения в катедра „Авиационна техника и технологии“.
Асистент Йото Георгиев преподава в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ , а асистент Георги Кирилов в катедра „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“.