📚 ВВВУ „Георги Бенковски“ провежда международна научна конференция на 8 октомври

📚Празникът на Българските Военновъздушни  сили е поводът за провеждането на ежегодната международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“. Съорганизатори са факултет „ Авиационен“ , Департамент „Природни и хуманитарни науки“ и Български Военновъздушни сили.
📚Съпредседатели на конференцията са:  бригаден генерал инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“и генерал майор Димитър Петров - Командир на ВВС.
📚Предвидени са три пленарни доклада:
  📚„КАТЕДРА "ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" – ОПИТ ЗА КРАТКА ИСТОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА“,доц. д-р инж. Валентин Киров, ВВВУ „Георги Бенковски“
   📚„3DEXPERIENCE PLATFORM - A TOOL FOR BOOSTING EDUCATION IN AEROSPACE & DEFENCE „, Haycad Academy, Пловдив
   📚„СЪСТОЯНИЕ И СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ В СФЕРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВУТП“, доц. д-р Ивайло Стоянов, проф. д.т.н. инж. Димитър Радев, доц. д-р инж. Павлинка Радойска, доц. д-р инж. Ирина Топалова -Висше училище по телекомуникации и пощи, София
📚Участниците в конференцията ще представят своите научни доклади в пет секции:
  Авиационна и космическа техника
  Военни науки и средства за поразяване 
  Електроника, комуникационна и навигационна техника
  Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика
  Социални, хуманитарни науки и филологии
📚В съпътстващата програма на конференцията е предвидено откриване на кабинет, в който ще се използва CATIA . Това е мултиплатформена система за автоматизирано проектиране (CAD/CAM/CAE/PLM), разработена от френската компания Dassault Systèmes и ще бъде в помощ на обучаемите в инженерно-техническите специалности. 
Системата е дарение от  Хайкад Инфотех – Пловдив.