СТИПЕНДИАНТИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЗА 2023 Г.

✈️🔺Академик Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ връчи удостоверенията на 42 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за учебната 2022/2023 година.
✈️🔺Сред тях са и курсанти- сержанти от ВВВУ "Георги Бенковски":
✈️🔺-За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
✈️Радина Иванова Бодурова от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
✈️🔺-За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
✈️Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
Честито ! Напред и нагоре !✈️🔺