ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща семестриална зимна изпитна сесия и летен семестър за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка породена от COVID-19 и Заповед на министъра на Здравеопазването за преустановяване на присъственият учебен процес във висшите училища.
1. Редовната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 02.02.2021 г. до 09.02.2021 г. , както следва:
  • Първи семестриален изпит на 02.02.2021 г.
  • Втори семестриален изпит на 04.02.2021 г.
  • Трети семестриален изпит на 07.02.2021 г.
  • Четвърти семестриален изпит на 09.02.2021 г.
2. Поправителната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 22.02.2021 г. до 04.03.2021 г. (дистанционно).
3. Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение ще се проведе за времето от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г. дистанционно).
4. Редовната семестриална зимна изпитна сесия за студентите в ОКС "магистър" задочна форма на обучение ще се удължи за времето от 04.01.2021 г. до 15.01.2021 г. (дистанционно).
5. Летният семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в редовна форма на обучение да започне на 10.02.2021 г.
6. Летният семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в задочна форма на обучение да се проведат онлайн в електронна среда за обучение както следва:
  • За ОКС "Бакалавър" за времето от 04.01.2021 г. до 24.01.2021 г.
  • За ОКС "Магистър" за времето от 25.01.2021 г. до 07.02.2021 г.
7. Присъствените занятия за четвърти семестър на учебната 2020/2021 г. с военнослужещите втори курс, приети за курсанти в задочна форма за обучение, ще се проведат за времето от 02.02.2021 г. до 02.03.2021 г.