ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

До 30 март 2022 г., студентите редовна и задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които не са заплатили семестриалните си такси за летния семестър да ги преведат по сметката на ВВВУ „Георги Бенковски“!
БАНКА  ДСК
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF