✈Завърши първият за годината курс в Професионалния сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“

🔰В Професионалния сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Долна Митрополия се проведе първият курс „За длъжност „Заместник командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант“. 
🔴В курса взеха участие 19 военнослужещи от формирования на ВВС.  
✅На специална церемония  военнослужещите получиха удостоверенията си от Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски. За отличните им постижения и висок успех – Отличен 5,71, той награди сержант Райна Параскова от ПСК –ВВВУ „Георги Бенковски“ и сержант  Тошко Петков от в.ф. 54320 /Божурище/.
🔴Поради създалата се противоепидемиологична обстановка курсът се проведе в два периода. Първият етап, за времето от 25.01. 2021 г до 30.01.2021 г. бе в електронна среда. За този период специализантите преминаха теоретични и методически занятия по Устави, Огнева подготовка, Тактическа подготовка и Военно-лидерска подготовка. Занятията от втория етап – от 01.02.2021 г до 12.02.2021 г. бяха практически и методически в присъствена среда със занятия от горепосочените дисциплини, както по Физическа и Строева подготовка, Военна топография.
✅✅Основните цели на курса са специализантите да повишат своята командирско - методическа подготовка и да изградят  умения за самостоятелно взимане на решения и успешно  командване, администриране, организиране и ръководство на учебния процес в поверената им войскова единица, съгласно изискванията на регламентиращите документи. 
🔰Въпреки пропуските в  материалното осигуряване нивото на обучение предоставено от страна на инструкторския състав на ПСК е достатъчно качествено и кореспондира с предвидените по програмата цели. 
🔴Средният успех на курса „За длъжност „Заместник- командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант“ е много добър 4,64.
Курсистите бяха поздравени от ✈Заместник - Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев и ✈офицерски кандидат Любен Василев - Директор на Професионалния сержантски колеж.