🔰ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🔰На 5 април / вторник/ от 13:15 часа , заместник – началниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионалното обучение и международно сътрудничество полковник Андриян Колев и по научната и учебна част полковник доц. д-р инж. Асен Маринов канят на среща  СТУДЕНТИТЕ  от училището.
🔰Те ще представят условията и възможностите за участието на студенти в дейностите по програма ЕРАЗЪМ + , включването им в курсовете провеждани от Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и Одобрена организация за обучение „Димитър Списаревски“ (ООО).
🔰Срещата ще се състои в Аулата на ВВВУ.