✈️ВАЖНО !!! ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИ СЕСИИ С ОБУЧАЕМИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 🔴ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

🔰С решение на Академичния съвет и Заповед № РД 157/25.02.2022 г. на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ занятията и изпитните сесии продължават както следва:
 🔰КУРСАНТИ
 🔵Считано от 28.02.2022 г. семестриалните занятия и изпитните сесии ще се провеждат 🔵ПРИСЪСТВЕНО, съгласно разписанията за летен семестър;
 🔴СТУДЕНТИ
 💠ДО 20.03.2022 г. семестриалните занятия  продължават в 🔴електронна среда-онлайн, съгласно разписанията на занятията за летен семестър;
 💠От 28.02.2022 г. до 11.03.2022 г.-🔴ПОПРАВИТЕЛНА сесия за зимен семестър на студенти ОКС „бакалавър“ редовна форма на обучение , съгласно изготвен график в🔴 електронна среда-онлайн;
 💠От 14.03.2022 г. до 25.03.2022 г. – 🔴ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за зимен семестър на студенти ОКС „бакалавър“ редовна форма на обучение , съгласно изготвен график в🔴 електронна среда-онлайн или в 🔴присъствена форма;
Предвижда се при отпадане на зеления сертификат , от 🔴20.03.2022 г. студентите да продължат занятията ПРИСЪСТВЕНО !🔴