Защита на дипломни работи на обучаеми студенги от ВВВУ "Георги Бенковски"

Защита на дипломни работи на обучаеми студенги от ВВВУ "Георги Бенковски", изпълнили изискванията по съответния учебен план на специалността за придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър", както следва: 

1. Студенти от 980з класно отделение, по гражданска специалност "Авиационна техника и технологии" - 22.07.2021 година.

1.2 Студенти от 889з класно отделение, по гражданска специалност "Авиационна техника и технологии" - 22.07.2021 година.

2. Студенти от 990з класно отделение, по гражданска специалност "Електроника" - 21.07.2021 година 

2.1 Студенти от 991з класно отделение, по гражданска специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" - 19.07.2021 година/ рез. 20.07.2021 година