Защита на дипломни работи на обучаеми студенти от ВВВУ