Присъствен изпит по Висша математика за ПЪРВИ КУРС студенти ОКС „Бакалавър“


1. Считано от 01.02.2021 г. студентите зачислени в редовна форма на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ - ОКС “Бакалавър”, да продължат обучението си в електронна среда – онлайн.

1.1. Изпитната сесия за зимния семестър на студентите зачислени в редовна форма на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ - ОКС “Бакалавър”, за учебната 2020/2021 г. ще се проведе електронна среда – онлайн, в периода от 02.02.2021 г. до 09.02.2021 г., с изключение на изпита по Висша математика (присъствена форма от 8:30 ч.) както следва:

- Първи семестриален изпит на 02.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа;

- Втори семестриален изпит на 04.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа;

- Трети семестриален изпит на 07.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа;

- Четвърти семестриален изпит на 09.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.

1.2. Поправителната семестриална зимна изпитна сесия на студентите зачислени в редовна форма на обучение във ВВВУ - ОКС “бакалавър”, за учебната 2020/2021 г. ще се проведе в електронна среда – онлайн, в периода от 22.02.2021 г. до 04.03.2021 г.

1.3. Ликвидационната семестриална зимна изпитна сесия за студентите ОКС “Бакалавър”, за учебната 2020/2021 г. ще се проведе в електронна среда – онлайн, в периода от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г.

2. Летният семестър на учебната 2020/2021 г. ще започне на 10.02.2021 г., както следва:

2.1. за курсантите редовна форма на обучение присъствено;

2.2. за студентите в ОКС “Бакалавър”, редовна форма на обучение ще се проведе в електронна среда – онлайн в периода от 10.02.2021 г. до 30.04.2021 г. в съответствие с разпоредбите на Министъра на здравеопазването на Република България.