ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в образователно - квалификационна степен „магистър“ във факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Крайното класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ след проведен прием за учебната 2020/2021 г. можете да изтеглите тук: Класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“.

Класираните кандидати за студенти могат да се запишат за обучение по заявените от тях специалности, както следва:

Срок за записване (лично): 16.09.2020 г. - 27.09.2020 г.
Начало на обучението на приетите кандидати: 03.10.2020 г.
Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят студентските си права.

    1. При записването приетите студенти представят:

  • Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование.
  • Документ за платени такси:
            500 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ СЕМЕСТЪР;
            25 ЛВ. ЗА КОМПЛЕКТ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ;
            10 ЛВ. ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕКА.

             IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
             BIC: STSABGSF

  • Четири снимки с формат 4/6 см и една снимка с формат 2,5/3 см;
  • Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България (само за чуждестранни граждани, които ще се обучават на български език).
    2. Студентите, приети за обучение срещу заплащане, сключват при записването си договор за обучение.
    3. След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и формата на обучение.
    4. При отписване от училището след започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.