✈️🔰ИЗБОР НА НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ✈️🔰ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

✈️🔰 През януари 2024 г. изтича четири годишният мандат на ръководните органи на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски със своя заповед РД-03-784/ 07.12.2023 г. регламентира организирането  на избори на нови ръководни органи.
✈️🔰На 09.01.2024 г. се проведе Общото събрание на Департамент „Природни и хуманитарни науки“ , което бе ръководено от неговия досегашен председател старши преподавател Явор Върбанов и премина при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на Департамент „Природни и хуманитарни науки“ за периода 22.02.2021 г. до 31.12.2023 г.
2. Избор на членове на Комисия по избора
3. Избор на Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
4. Избор на председател и заместник председател на Общо събрание на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
5. Избор на членове на Съвета на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✈️Директорът на Департамента доцент д-р Галина Тодорова е запознала членовете на Общото събрание с резултатите от многоспектърната дейност на преподавателския състав през отчетния период.
✈️🔰С тайно гласуване доцент д-р Галина Тодорова бе преизбрана за Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“.
✈️С тайно гласуване бяха избрани за:
🔰 председател на Общото събрание – старши преподавател д-р Ваня Кацарска;
🔰 заместник-председател на Общото събрание – асистент Илиянка Георгиева. 
🔰Избрани са и предложените 7 преподаватели за членове  на  Съвета на Департамент „Природни и хуманитарни науки“.