Командването на ✈️ ВВВУ „Георги Бенковски“ удостои военнослужещи ,преподаватели и цивилни служители по повод Деня на ВВС и Деня на народните будители

🔰През живота трябва да се върви като през зряла пшеничена нива: внимателно и с благодарност ! Тази мъдрост е от важно значение и за военно-образователния процес. 🇧🇬На тези, които са се посветили да обучават и възпитават , на тези, които имат принос в осъвременяване на учебния процес и неговото логистично осигуряване – благодарност! Личният им пример е най-доброто нагледно пособие !

🔴Два от най-сакралните празници – ✈️Деня на авиацията и ВВС и 👨‍🏫Деня на народните будители са поводът , командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ да благодари на военнослужещи, преподаватели и цивилни служители за труда и професионализма им при изпълнение на професионалните ангажименти, обществената ангажираност и принос за утвърждаване авторитета на възстановеното ВВВУ „Георги Бенковски“.

❎Противоепидемиологичната ситуация не позволи грамотите на отличените да им бъдат връчени в тържествена обстановка и затова публикуваме техните имена , за да се знае, че пишат своите страници в историята на авиационната Алма матер !

✅Полковник доцент д-р инж. Иван Иванов Маринов
Декан на факултет „Авиационен“
✅Подполковник гл. ас. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
✅Майор Спас Иванов Геров
Началник служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка“
✅Майор Чавдар Емилов Шехов
Началник Служба „Комуникационни и информационни системи“
✅Капитан Андриан Цветанов Пелев
Старши помощник-началник в Служба „ Административно осигуряване“
✅Старши лейтенант д-р инж. Кирил Миленов Камбушев
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
✅Доцент д-р инж. Валентин Костадинов Киров
Катедра „ Авиационна техника и технологии“
✅Доцент д-р инж. Владимир Светославов Савов
Катедра „ Авиационна техника и технологии“
✅Доцент д-р Галина Тодорова Тодорова
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✅Главен асистент д-р инж. Стойко Огнянов Стойков
Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“
✅Главен юрисконсулт Жулияна Живкова Атанасова
✅Главен експерт Юлия Любенова Василева
Кабинет на началника на ВВВУ
✅Асистент инж. Красимир Русанов Каменов
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
✅Старши преподавател по английски език
Ваня Любомирова Кацарска
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✅Старши преподавател по английски език
Явор Цветанов Върбанов
Департамент „Природни и хуманитарни науки“
✅Свилен Колев Пъшев
Началник сектор „ Одобрена организация за обучение“
✅Старшина Димитър Любомиров Николов
Началник склад „Авиационно въоръжение и бойни припаси“
✅Старшина Евгени Васков Григоров
Началник отделение „Авиационно-техническа подготовка“
✅Младши сержант Цветомира Иванова Трифонова
писар в Служба „Личен състав“

Здрави да са и честито !