✈️🚁ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР

✈️🚁ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР
бе темата на работна среща, състояла се във ВВВУ „Георги Бенковски“. На поканата на бригаден генерал Юлиян Радойски и ръководството на училището за участие в разговора за постигнатото и предизвикателствата пред съвременното авиационно образование се отзоваха 
✈️🚁полковник д-р Милен Филев- държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ на Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“- Министерство на отбраната, ✈️🚁подполковник Петко Поповски – от „Военно ръководство на въздушното движение“ в командването на ВВС, 
✈️🚁подполковник д-р Андон Андонов от катедра „ВВС и ПВО“ на ВА „Г.С.Раковски“, 
✈️🚁доцент д-р Юлиян Минчев -ръководител на катедра „Мехатроника“ и доцент д-р Цветелина Велкова от същата катедра на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.
✈️🚁Преди анализа на състоянието на съвременното образование за подготовка на кадри за военната и гражданска авиация, на участниците  в срещата бяха припомнени „Поуки от практиката по усвояване на авиационната техника и подготовка на летателния състав във Въздушните на Негово Величество войски“, подготвени от полковник професор д-р Мануш Христов – декан на факултет „Авиационен“.
✈️🚁Настоящите тенденции и предизвикателства в развитието на образованието в авиационния сектор представи доцент д-р инж. Иван Вълков-помощник-ректор на ВВВУ.
Основна задача на ВВВУ е да се утвърди като единен център за комплексно авиационно образование за обучение на летци-пилоти и технически специалисти на самолет и на хеликоптер за нуждите на ВВС , ВМС и МВР.
Благодарение на предоставените от МО и ВВС  два леки учебно-тренировъчни самолета, след 20 годишно прекъсване, курсанти летци-пилоти третокурсници вече са с нальот от 50 часа. Амбицията е училището да получи и учебни хеликоптери, които да подпомогнат обучението на приетите тази година летци-пилоти на хеликоптер. Не е без  значение намаляване себестойността на един летателен час.
Предизвикателство е и подготовката по хибридната специалност с Медицински университет –Плевен „Авиационен парамедик“.
Подготвени са учебните програми. Изучава се опита на сродни авиационни институти от Полша, Румъния, Франция.
Благодарение на съвместната дейност на ВВВУ с ПГ по механоелектротехника и ПГ по автотранспорт в Плевен се очаква през следващата учебна година да започне обучението на авиационни техници.
 ✈️🚁Подп. Поповски обърна внимание на много сериозен проблем и пред висшето военно образование. Оказва се, че през първи и втори курс трябва да се отстраняват и компенсират  пропуските от средното образование. От 13-15 години летателна дейност, 10 години пилотът се дообучава, което предполага програмите да се адаптират и синхронизират в движение с европейските на всички звена.
✈️🚁Доц. д-р Минчев, позовавайки се на добрия опит на ВВМУ, препоръча по-ефективното използване на компютърните специалисти за разработване на симулатори на виртуалната реалност, което прави обучението практически насочено. Предполага и към прилагането на нови и по-атрактивни методи на преподаване. Предизвикателство би било да се започне и обучение за пилотиране на автожир-летателно средство, което има все повече привърженици.
✈️🚁Доц. д-р Велкова, на която авиацията е присърце, представената на работната среща визия за предизвикателствата пред авиационното образование е правилна. И според нея, промотирането на авиационното образование в средните училища е повече от наложително.
✈️🚁И за подп. д-р Андонов, предложената визия е адекватна на съвременната ситуация в образователната система и връзката й с авиационната практика и бизнес. Категоричен е,че подготовката на пилотиране – теория и практика трябва да се осъществява още на ниво военновъздушно училище. В перспектива-придобиване на безпилотни летателни апарати, които имат все по-голямо приложение както във военната област, така и в  разнообразни граждански дейности.
✈️🚁Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров-началник на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ представи накратко съвместната дейност с  катедра „ Електроника, навигация и комуникация в авиацията“ с началник полк. Доц. Д-р   Димитър Димитров по утвърждаване на новата военна специализация „Системи за командване и управление“ с гражданска специализация „Системи с изкуствен интелект“.
✈️🚁Полк. д-р Филев бе категоричен, че дискусията е навременна, а темата актуална, особено в съвременната стратегическа среда и сигурност. Анализа и оценките са обективни ,предлагат се пътища за решаване на проблемите.
Изрази възхищението си от извършеното от екипа на ВВВУ под ръководството на бригаден генерал Юлиян Радойски по възстановяване и модернизиране на материалната база на училището, за изграждането на конкретни способности и навременното им използване. Убеден е, че при разкриването на новата модерна специализация „Системи за командване и управление“, училището ще получи заявка от ВВС за обучение на курсанти.
✈️🚁Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и отдел „Образование и квалификация“ споделят визията за развитие на образованието в авиационния сектор и възможностите за утвърждаване на ВВВУ „Георги Бенковски“ като регионален авиационен център за Източна Европа.