Студенти от ВВВУ „ Георги Бенковски” на опознавателен стаж в „Плейн Кеър Солюшънс” АД

Студенти от ВВВУ „ Георги Бенковски”, с гражданска специалност „ Авиационна техника и технологии” проведоха опознавателния си стаж в  „Плейн Кеър Солюшънс” АД. Целта бе да се запознаят  със структурата и организацията на работа на фирми ,чиято дейност  е свързана с използването на  въздухоплавателни средства.

„Плейн Кеър Солюшънс” АД е фирма, чийто ареал на дейност е свързана с ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства и инженеринг, линейно и базово обслужване, поддръжка и ремонт на самолетообслужваща техника, конверсия на самолети, до  боядисване и измиване на самолети и компоненти, внос/износ и логистика на резервни части и агрегати, свързани с ремонта и поддръжката на въздухоплавателните средства .

Менторите от фирмата запознаха студентите и с основните документи при изпълнение на разностранната дейност при работа по и с въздухоплавателни средства.