🌀ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🌀На 6 септември 2021 г./ понеделник/ - Ден на Съединението,  студентите от  II, III и IV курс задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” няма да имат занятия. Същите ще се препланират.
 🌀Занятията на студентите I курс задочна форма на обучение в  ОКС „Бакалавър” ще започнат на 07.09.2021 г. /вторник/ от 8:00 ч. 
Обучаемите от 🌀специалност „Авиационен мениджмънт“ да се явят в🌀 Аулата на Училището, а тези от 🌀инженерните специалности, в🌀 зала 420 – корпус А.