🌀Важно съобщение за участниците в годишната научна конференция на ВВВУ " Георги Бенковски" - 8 октомври 2021 г.🌀

🌀Организационният комитет на годишната научна конференция на ВВВУ " Георги Бенковски" удължава срока за заявка за участие до🌀 24 септември 2021 г. 
🌀За форматиране на файла на доклада използвайте параметрите на форматиране на примерния файл, който може да се изтегли от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“ на страницата на конференцията:
https://www.af-acad.bg/conference2021
е-mail: sc2020@af-acad.bg