ВВВУ „ Георги Бенковски „ прие 75-я си випуск

🌀На 22 август 45 първокурсници курсанти , от които 7 девойки се присъединиха към овладяващите авиационните науки . Те ще се обучават в редовна форма , за придобиване на образователно –квалификационна степен „ бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по  шест специализации  от специалността „ Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
 🌀Единствено останаха свободни места в специализация „Летец-пилот“ и то не поради липса на кандидати , а поради проблеми със здравословното им състояние , констатирани при прегледите от Авиолекарската комисия във ВМА.
 🌀В класното „Летец- пилот“ за първи път ще се обучават братя близнаци- Георги и Станислав Чолеви от Казанлък. 
 🌀От седемте момичета  две са в специализация „Летец-пилот“, по едно в „Ръководител на въздушното движение“ и „Летищно осигуряване“ и три –„Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“.
 🌀Първокурсниците преминаха през задължителния тест за COVID-19 благополучно. Запознаха се обстойно със съдържанието и подписаха  договорите си за обучение и служба в Българската армия.
Преминаха и през инструктаж по безопасни условия на труд. Бяха настанени в стаите си и получиха полагащото им се военно облекло.
 🌀През това време родителите и близките на курсантите имаха среща със заместник- началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионалното образование и международното сътрудничество полковник Андриян Колев и началниците на катедри полковник доц. д-р инж. Любомир Митов – „Авиационна техника и технологии „, полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров-„Електротехника, автоматика и информационни технологии „, полк. доц. д-р инж.  Димитър Димитров- „Електроника, навигация и комуникации в авиацията„, и главен асистент д-р Милен Митков – от „Авиационен мениджмънт“, майор асистент Ангел Ангелов- от „ Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“. На срещата бе и декана на факултет „Авиационен“ доц. д-р инж. Даньо Лалов.
       🌀Родителите бяха запознати с основните моменти от обучението и
спецификата на всяка от специализациите, както и с условията  за живот във възраждащата се авиационна Алма матер.
 🌀След раздялата си с родителите, първокурсниците вече с военна униформа също се срещнаха с представителите на командването и профилиращите катедри.
 🌀На 23 август те ще бъдат представени и пред колегите си от втори до пети курс, с което ще стартира и новата учебна година.
 🌀На 1 октомври ще положат военна клетва , 
а на 4 октомври официално ще бъде открита учебната 2021/2022 г. 🌀