🌀Оцеляването – изкуството да останеш жив

🌀Настъпи най-предизвикателната седмица за кадетите дневна форма на обучение в Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски, информират  от Колежа. 
🌀Обучаемите по специалностите „Обща и специализирана администрация“ и „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника” трябва да приложат на практика придобитите знания за живот в полеви условия.
 🌀След като преминаха теоретична подготовка по основните умения за оцеляване сред природата – как да си устроят различни убежища, използвайки особеностите на терена; запознаха се с методи за добиване, пречистване и съхранение на вода; изучиха начините за подготовка и запалване на огън и устройването на капани за добиването на храна и нейното приготвяне, кадетите, поеха по машрутите с главния ръководител на занятието старшина Евгени Григоров- началник отделение „Авиационно-техническа подготовка“.
 🌀Благоприятните метеорологични условия позволяват лесното ориентиране и бързото им придвижване до различните точки в района на гр. Долна Митрополия. 
Добре маскирани и ентусиазирани, кадетите са готови за предизвикателствата, които им предстоят. 
🌀Оцеляването ще завърши на 8-ми октомври с последната задача – търсене и спасяване на катапултирал летец.
сержант Райна Параскова