Четвъртата въздушна обиколка на България премина празнично през Долна Митрополия

Фондация „Български военновъздушни сили“ организира със съмишленици и приятели Четвъртата въздушна обиколка на България в чест на Деня на независимостта. Обиколката е под патронажа на Президента Румен Радев.
В обиколката участваха въздухоплавателни средства от сдруженията на българската лека и ултралека авиация /Асоциация на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България-АОПА, Българска асоциация на леката и свръхлека авиация – АУЛА/.
На 22 септември  на лицензираната летателна площадка „Долна Митрополия- LBPL“ между 10.30 ч. и 12.00 ч. кацнаха 15 граждански въздухоплавателни средства.
Те бяха посрещнати от екипите на ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВУБ - съорганизатори на обиколката  и първокурсниците курсанти от Училището.
Пилотите и придружаващите ги , около 40 души бяха приветствани от началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски.
Полковник доцент д-р Мануш Христов / в униформа на офицер от Въздушните на Негово Величество войски/ припомни важни моменти от историята на Школата за висш пилотаж, поставила началото на летателната дейност на летище Долна Митрополия, приноса й за защита на националния интерес -1943-44 г. и трансформационните процеси в авиацията след 1945 г.
Председателят на фондация „Български Военновъздушни сили“  бригаден генерал/о.з./ Спас Спасов изрази  удовлетвореността си за отличната организация и съпричастност към провеждането на Четвъртата въздушна обиколка като награди бригаден генерал Юлиян Радойски , полковник Петър Банков и полковник Мануш Христов . С грамоти бяха отличени и ангажирани с организацията.
Лошите метеорологични условия не позволиха да бъдат извършени мотивационни полети, но началото е поставено, а има и не малко поводи, по които да се осъществят редица съвместни идеи между Фондацията, Училището и Базата.
Първокурсниците все пак имаха възможност да се запознаят с различни самолети от леката и ултра леката авиация.