ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Указания за провеждане на дистанционна форма на обучение на студентите

Всички студенти, обучаващи се във ВВВУ "Георги Бенковски" в РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма, да се свържат с преподавателите, водещи изучаваните в текущия семестър учебни дисциплини за информация, указания и учебни материали, необходими за провеждане на дистанционна форма на обучение. 

✅ За изучаваните учебни дисциплини се свържете с преподавателите, които ги водят, използвайки предоставения списък с електронни пощи и информацията от разписанието на занятията за вашето класно отделение. 

ВАЖНО: Темата (заглавието) на електронното писмо да бъде записана във формат:

 <класно отделение> <учебна дисциплина> <име и фамилия>

В самото писмо трябва да бъде предоставена информация за трите имена на обучаемия, класното отделение, специалността и формата на обучение (редовна или задочна), както и за коя дисциплина се изискват учебни материали. Всички допълнителни въпроси да се изпишат СЛЕД тази информация.

ПРИМЕР:

До:       <електронната поща на преподавателя, водещ дисциплината>

Тема:   780р Хидравлика и пневматика Георги Георгиев

Съдържание на писмото
До <званията и имената на преподавателя>
Георги Георгиев Георгиев
780р - Авиационна техника и технологии
Редовна форма на обучение
За получаване на материали по дисциплината <името на учебната дисциплина>.

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Преглеждате разписанието си, идентифицирате кои преподаватели водят учебните дисциплини, намирате електронните им пощи в приложения към това съобщение списък и се свързвате с тях по описания по-горе начин, за да получите учебни материали.

✈️ Призоваваме студентите да проявят разбиране предвид усложнената обстановка и да използват предоставената възможност за осъществяване на контакт с преподавателите, за да получат указания и материали за подготовка. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

При получаване на електронно писмо от първия обучаем от дадено класно отделение, след успешното валидиране на обучаемия, в отговор да му се изпратят съответните материали. 

✈️ Умоляваме всеки обучаем да разпространи учебните материали по дисциплината САМО до останалите обучаеми от неговото класно отделение.

ℹ️ Напомняме, че на 08.03.2020 г. поради усложнената епидемиологична обстановка в страната ръководството на училището реши всички присъствени учебни занятия със СТУДЕНТИТЕ във ВВВУ "Георги Бенковски" да бъдат спрени до второ нареждане.

✅ За наличието на нова информация следете страницата и сайта на училището: https://www.af-acad.bg

(#ВВВУ) (#ДолнаМитрополия)