ПРОМЯНА МЯСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИПУСКА НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ПРОМЯНА  МЯСТОТО   НА  ПРОИЗВОДСТВОТО  НА  ВИПУСКА   НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
Поради настъпили обективни причини ,
тържественият  акт по присвояване на първо офицерско звание 
на курсантите и първо сержантско звание на кадетите 
от  Випуск  2020 „ Добруджански” 
на ВВВУ „ Георги Бенковски” ще се проведе на 31 юли 2020 /петък/, 
от 10 часа, в град Долна Митрополия , в района на Училището.