Отличия за Деня на народните будители

Командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ отличи с грамота военнослужещи и цивилни служители по повод Деня на народните будители.
Признание за проявен висок професионализъм, отговорност и принос за сертифицирането на  „Система за оцеляване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав“ получиха:
майор Теодора Цветкова – началник на служба „Личен състав“
майор инж. Ангел Ангелов – асистент в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“
доцент д-р инж. Георги Станчев –катедра „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“
старшина Антония Неделчева- старши специалист I степен в служба „Личен състав“
младши сержант Цветомира Трифонова- писар в служба „Личен състав“
старши експерт Павлина Узунова - служба „Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес“
старши експерт Мила Караиванова - служба „Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес“
главен експерт Димитрина Иванова – факултет „Авиационен“.