Важно съобщение - студенти в редовна форма на обучение с присъствен изпит по „Физическа подготовка“

На вниманието на студентите редовна форма на обучение на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“!

Поради наложената епидемиологична обстановка и провежданото онлайн (неприсъствено) обучение от студентите редовна форма - изпита по дисциплината „Физическа подготовка“ ще се проведе присъствено във ВВВУ „Г. Бенковски“ на 21 май 2021 година за времето от 08.00 ч. до 15.00 ч.