Стипендиантска програма на фондация „Европейски форум Алпбах“

В Министерство на образованието и науката е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на Фондация „Европейски форум Алпбах“ (флайер) за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“ (брошура).

Събитието ще се проведе в периода от 19 август до 26 август 2020 г. в Австрия;

Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години;

Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 март 2020 г.

Подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична на сайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.


Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността