Завърши курс за придобиване на категория за🛩 самолет тип „Cessna 172“ на технически персонал

🔴В Одобрена Организация за Обучение и Изпитване на Персонал за Техническо Обслужване (ОИПТО) - „Факултет Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ с номер №: BG.147.0004 в периода от 26.10.2020 г. до 05.11.2020 година се организира и проведе първият след възстановяването на ВВВУ,🛩 курс за самолет тип „Cessna 172“ с двигател тип „Lycoming“ за придобиване на категория „В 1.2“ за технически персонал.

🔰Курса се проведе в два модула, съответстващи на описанието на организацията утвърдено от Главна Дирекция „ Гражданска въздухоплавателна администрация „ и отговарящо на изискванията на European Union Aviation Safety Agency EASA:

📚Теоретичният елемент , който се проведе във ВВВУ „Георги Бенковски“ включваше изучаване на планера , двигателя , въздушния винт , всички прилежащи системи за мониторинг на двигателя и самолета;

🛠Практическият елемент се проведе в базата на Одобрена Организация за Техническо Обслужване на „Олимпия Еър“ с номер №: BG.MF- 306 и включваше основни положения в техническото обслужване на самолет тип „Cessna 172“ , характерни дефекти, тяхната диагностика и отстраняване.

🔴Теоретичния и практически елемент се проведоха под ръководството и контрола на лицензирани инструктори в съответствие с изискванията на Анекс IV ( Част 66 ) от Регламент ( ЕС) №:1321/2014год.

💥След успешно преминат тест по теоретичен и практически елемент всички обучаеми получиха сертификат, който се издава в уверение на това, че обучаемият успешно е преминал теоретичен и практически елемент, съгласно Регламент (ЕС) №216/2008г. на Европейския парламент и Съвет и според Регламент (ЕС) №1321/2014г.

Курсистите получиха сертификатите си от👮‍♂️ Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски и 👮‍♂️Заместник началника по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев.