В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ – ВВС КЪМ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ПОСЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ ЗА 2022

🌀🔰През месец ноември в Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Долна Митрополия с директор офицерски кандидат 2 клас Любен Василев се проведоха курсове за длъжностна квалификация: „За длъжност „Заместник командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант“ и  „Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание  „Сержант”.
🌀🔰В курсовете взеха участие 52 (петдесет и двама) военнослужещи от формирования на ВВС и СКС. 
🌀🔰Целите, които бяха заложени в програмата на курс „За длъжност „Заместник-командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант“ са специализантите да придобият необходимите ръководни умения за осъществяване управлението на човешките и материалните ресурси във войсковата единица, да развият своите лидерски умения – работа в екип, прогнозиране и ръководене на процесите в групата, както и да усъвършенстват комуникативните си способности. 
🌀🔰В учебната програма на курс „Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание „сержант”“ бяха залегнали дисциплини, които дават допълнителна подготовка за придобиване на ръководни умения и осъществяване на контрол във войскова единица, развиване на лидерски качества за управление и работа в екип.
🌀🔰Въпреки метеорологичните условия, обучението премина при стриктно спазване на разписанието за провеждане на занятията. 
🌀🔰Специализантите участваха в пилотен проект за методическа подготовка на курсантите випускници за ръководене и управление на личен състав с дългогодишен стаж и опит в службата. 
🌀🔰Общия успех на двете класни е Много добър 4. 86, което показва количествено и качествено положените усилия, както от страна на инструкторския състав, така и от страна на специализантите. 
🌀🔰Сержант Ваня Лазаркова, сержант Венцислав Методиев, сержант Станислава Сиракова и сержант Николай Лазаров са отличниците на курсовете.
🌀🔰След обработка на анкетните карти попълнени от специализантите в началото на курсовете - за отчитане тяхната нагласа и потребности от обучението и в края на курсовете - за анализ на постигнатите резултати и очаквания, екипа на Професионален сержантски колеж обобщи необходимостта от промяна в учебното съдържание на програмата за обучение, така че тя да отговаря в по- голям обем на потребностите на специализантите при осъществяване на ежедневната им дейност.
🌀🔰Заместник - началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ полковник Андриян Колев връчи удостоверенията на курсистите.
🌀🔰През януари 2023 г. в Професионален сержантски колеж към ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия предстои провеждането на курс за длъжностна квалификация „За военно звание „Старшина“.