🌀Успешно завършиха два курса в Професионалния сержантски колеж –ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“

🌀През изминалата седмица четиридесет и един специализанта от ВВС формирования от цялата страна, сред тях и главния сержант на в.ф. 28860 - Горна Малина, успешно завършиха курсове за длъжностна квалификация - "За длъжност Командири на взвод" и приравнени и военно звание "Офицерски кандидат" и "За военно звание "Старшина" в Професионален сержантски колеж - ВВС към ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.
 🌀Курсовете се проведоха в смесена форма - в електронна среда  и присъствен период, предвид пандемичната обстановка. По време на присъствения период занятията бяха практически и методически. 
🌀Специализантите влязоха в ролята на ръководители и инструктори по всяка една от изучаваните дисциплини. 
🌀Въпреки променливото и неблагоприятно време, обучаемите се включиха активно и представиха повече от добре.
         🌀Инструкторите от  Професионалния сержантски колеж – ВВС изказват благодарност на всички завършили специализанти за положените усилия и им пожелават крепко здраве, оптимизъм, лични и професионални успехи!
🌀Публикацията подготви ст. серж. Райна Параскова - старши инструктор специалист в ПСК-ВВС.